Barpersoneel Gezocht!

Beste leden,

Volgend seizoen willen we graag de kantine op een andere manier gaan inrichten. Coby verrichtte een hoop werkzaamheden bij elkaar al die jaren. We krijgen tot op heden echter niemand gevonden die deze taken in zijn geheel wil overnemen. Vandaar dat we het takenpakket willen opsplitsen. En daarbij hebben we jullie hulp nodig!

Ons idee is om een barpool op te richten. Een groep met mensen die zo af en toe een dienst wil draaien. Volgend jaar willen we namelijk opnieuw met de seniorenelftallen op één zondag onze thuiswedstrijden afwerken. Dit betekent dat we ongeveer eens in de twee weken allemaal samen thuis spelen en dan dient de bar natuurlijk open te zijn. Dit komt neer op zo’n twee peer maand.

We zitten zelf te denken om de diensten op zondag als volgt in te delen: 9.00-14.00, 12.30-18.00 en 14.00-20.30. Dit zijn dus drie diensten per zondag oftewel zes diensten per maand. Het idee is dus om een pool te maken. Op deze manier kunnen we met een aantal personen telkens de bardiensten invullen. Uiteraard staat hier een vergoeding tegenover. We hebben gelukkig al een paar aanmeldingen, maar hoe meer mensen we hebben, des te beter alles te verdelen is qua diensten. Mochten we genoeg animo hebben, zouden we ook graag de donderdagavond van 19.00-24.00 invullen met deze pool.

Dus mocht je iemand kennen… Stuur dit berichtje dan door en zo zorgen we er samen voor dat we volgend seizoen weer mooie momenten kunnen beleven in de kantine! Delen wordt zeer gewaardeerd!

Mocht je zelf interesse hebben, dan kan je je natuurlijk ook aanmelden. Vele handen maken immers licht werk!

Interesse? Laat dit dan weten via de mail vvsvc@outlook.com of neem contact op met één van onze bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SVC

Vergelijkbare berichten